2007

Den 10. november 2007

35 grundejerforeninger i Greve samarbejder nu for at sikre, at kommunen tager risikoen for nye oversvømmelser alvorligt. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Lundemosegaard støtter dette initiativ. Se borgerbrev under regnvandsafledning. 


Den 1. november 2007

Vedrørende vintervedligeholdelse af Lundestien og Kildestien har Kommunen meddelt følgende:

Med det ændrede serviceniveau for vintervedligeholdelsen på offentlige veje og stier og med det nye regulativ er der sket væsentlige ændringer og forringelser.   Ændringerne på de private fællesstier gælder også selvom de benyttes af skolebørn, sådan som det er tilfældet hos os og i flere andre grundejerforeninger.


Den 25. oktober 2007 

Vi har meddelt Kommunen, at nok er stierne vist som private, men er udlagt til skolestier som er meget befærdet. Derfor mener vi, at det er en Kommunal opgave at sørge for sikkerheden på skolestierne. Vi afventer endnu svar.


Den 25. oktober 2007 

Kommunen har oplyst, at vi selv skal vintervedligeholde vores del af Lundestien og Kildestien


Den 20. august 2007 

Til orientering er det en sørgelig oplevelse, at gå en rundtur i vores område. Alt for mange grundejere har ikke sørget for, at klippe hækkene ordentlig ind. Der er mange hække som spærrer mere eller mindre for fri passage på fortovene. Der er også mange steder hvor grene hænger udover hækkene hvor man er nødt til at bukke sig. Fortovene ud for de fleste grunde er også fyldt op med ukrudt. Derfor klip hæk, fjern grene, ukrudt og fej en gang imellem. En grundejer har efterladt en bunke flis på græsrabatten på Lundemosens stamvej, således at P&V ikke kan klippe græsset omkring dette område. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt at efterlade sine egne bunker på denne måde.

Den 30. juli 2007 

Græsklipning

Til vores glædelige overraskelse har P&V klippet græs i dag på Lundemosens stamvej og det er betydelig pænere end den forrige græsklipning.


Den 27. juli 2007 

Græsklipning

Om vi kan lide det eller ej kan vi oplyse, at græsset på Lundemosens stamvej opfylder de krav Kommunen har til græsklipning.

 

 
 

Den 19. juni 2007

Indbrud i boligerne

Der er for tiden mange indbrud i vores område. Derfor vær opmærksom på personers adfærd og om muligt noter ned så der kan afleveres et signalement til politiet.

Den 30. maj 2007 

Debat om fortætning af vores parcelhusområder:

Alle grundejerforeninger var inviteret til en debat den 30/5-07 i Portalen fra kl. 19.00 til 22.00, hvor hele bestyrelsen for Lundemosegaard deltog.

Kommunen ønsker, at parcelhusområderne eventuel fortættes således, at der kommer til at bo flere familier på samme område.

Det kan ske individuelt, dvs. at der kan gives tilladelse til, at bygge et hus mere på ens grund f.eks. som kotelet grund eller ombygning/udbygning af et eksisterende hus som bliver omdannet til et dobbelt hus.

Det kan også være flere grundejere som slår sig sammen og opretter boliger hen over skel.

Bemærk, at ifølge vores Borgmester var det kun en debat og hvis grundejerne ikke vil bliver det ikke til noget.

Referatet fra debatten kan hentes her og der kan læses meget mere på www.greve.dk/parcelhuse


Den 30. maj 2007

Nedlæggelse af fiberkabler

De steder hvor Dong udskifter el-masterne til jordkabler bliver der samtidig lagt fiberkabler bl.a. i grundejerforeningen Toftdahl.

Vi får nok ikke dette alternativ til TDC, idet vi har ikke el-master.