Introduktion

Introduktion


Velkommen til Grundejerforeningen Lundemosegaard


Grundejerforeningen omfatter samtlige ejendomme beliggende på følgende veje:

 

Lilleholm ekskl. Mosedeskolen og Fjernvarmeværket:


Lundemosen

 

Storeholm

 

Vi håber både nytilflyttet og nuværende beboer trives.

 

Grundejerforeningens bestyrelse skal varetage alles interesser og sørge for at det er et godt område at bo i.

Det kan vi dog kun hvis alle aktivt hjælper til og støtter op omkring vores fælles regler.

 

Vi opfordrer alle til at deltage aktivt i vedligeholdelsen af vores område. Dette indebærer også at rydde fortove, kantstene for ukrudt, klippe græsrabatter og grønne arealer, der støder op til grundene.


Nye ideer og initiativer er også meget velkomne hvor i kan skrive til bestyrelsen fra denne hjemmeside, eller i kan indsende forslag til den årlige generalforsamling.

 

Den årlige generalforsamling afholdes normalt i marts måned.


I er også velkomne til, at kontakte bestyrelsen med brev eller telefon.


Husk, at forslag til generalforsamlingen skal afleveres skriftlig inden 1. januar hvert år.

 

Generelt kan vi oplyse følgende:

 

Samtlige grundejere er forpligtet til at være medlem af foreningen.

 

Vedtægterne og ordensreglement kan hentes her på hjemmesiden.