Tyverisikring

Tyverisikring i ejendommen 


Hvis en tyv vil ind, så kan det være umuligt at holde vedkommende ude, men følgende ting kan være med til at vanskeliggøre indbruddet.   

Døre, Karme og låse skal være i en ordentlig stand.

                             

Låse bør være godkendt af SKAFOR (Dansk forening for skadeforsikring).

Låse og beslag inddeles i klasser efter farve - rød - er den sikreste, blå - næst sikrest, grøn - er hindrende for indbrud og gul er tyverihæmmende.

 

Politiet anbefaler låse i minimum den blå klasse.


Alle yderdøre bør være forsynet med 2 låse med 40 cm afstand

Mindst 1 af disse bør være SKAFOR godkendt.

                                                   

Slutblikket - det metal der sidder i karmen bør være sikkerheds - slutblik. Hvis der er mere end 3 mm

luft mellem dør og karm, så bør karmen monteres med en jernskinne i hele længden.

 

Terrassedøre og kælderdøre er de nemmeste adgangsveje ved indbrud - og ikke mindst en god flugtvej, når tyvekosterne skal bugseres ud. De kan sjældent ses fra vejen, så en god sikring her er en god ide. Der findes særlige låse på markedet til terrassedøre.

 

Vinduer er svære at sikre, det er nemt at skrue udvendige tophængsler af udefra. Kældervinduer kan forsynes med jernstænger indenfor, eller særlige ruder.


Evt. kan vinduet fastskrues med vinkelbeslag. Hasper til vinduer skal være solide. Sikkerhedsbeslag og åbne vinduer i denne forbindelse er en falsk tryghed, og forsikringen dækker normalt ikke, hvis vinduet har stået åbent ved et indbrud.


Nøgler - kan let kopieres, kun særlige nøgler kræver en større procedure for at blive kopieret, og de er væsentlige dyrere. Når man flytter til en ny bolig, så bør man sørge for at få installeret nye låse, eller få stillet låsene om. Låse slides i øvrigt ligesom alt andet, hvorfor de bør fornys efter nogle år, afhængig af brugen.