Sidste nyt

Sidste nyt


Den 5. juni 2020

Generalforsamling 2020

Bestyrelsen håber at kunne afholde den udsatte generalforsamling ultimo august.

Nærmere information følger.


Den 8. april 2019

Lovgivning vedrørende strejfende katte


Læs artiklen: Sådan slipper du for naboens kat her


Den 5. september 2018

Vedligeholdelsesplan opdateret


Den opdaterde vedligeholdelsesplan kan hentes i menuen "Vedligeholdelse" eller her


Den 20. februar 2018

Irske og polske håndværkere i vores område


Hvis I får uanmodet besøg af håndværkere der tilbyder tagrensning, fliserensning, anlægsarbejde eller lignende, så er det vigtigt at sikre, at de er momsregistrerede i Danmark, og at man

får en skriftlig aftale om det de skal udføre samt pris. Momsregistreringen kan let kontrolleres på Skats hjemmeside.


Det ses ofte, at de ikke opsamler kemikalier, spildevand osv. og bortskaffer det i henhold til gældende regler – f.eks. ved flise rens og tag rens.


For en god ordens skyld skal vi også gøre opmærksom på ”Dørsalgsloven”:

Forbrugeraftaleloven eller Dørsalgsloven, egentlig Lov om visse forbrugeraftaler.

Loven fastslår, at erhvervsdrivende ikke må henvende sig uopfordret personligt eller telefonisk med henblik på at sælge varer.

Undtaget er dog salg af bøger, forsikringer, samt abonnementer på aviser, tidsskrifter og redningstjenester.
Den 12. januar 2018


Vi har den 12/1-2018 fået den triste nyhed, at vores tidligere grundejerforeningsformand Hasse Nielsen afgik ved døden d. 8. januar 2018, og blev bisat den 12. januar 2018.

Hasse var med i bestyrelsen for Grundejerforeningen fra 1989 og blev valgt til formand i 1993, en post han bestred indtil han forlod bestyrelsen i 2012.

Han var blandt initiativtagerne til at Mosede Fjernvarmeværk i 2003 blev omdannet til amba/andelsværk og overtaget af varmeaftagerne.

Med sin store viden og ihærdighed har Hasse været et stort aktiv for Grundejerforeningen Lundemosegaard og Mosede Fjernvarmeværk.

Vi sender de varmeste tanker til Hasses hustru Berit og hans familie.

Æret være Hasses minde.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Lundemosegaard

Bestyrelsen for Mosede Fjernvarmeværk


Den 18. oktober 2017

Overflytningen til det nye web hotel er nu komplet. Der kan stadig være links, som ikke er

aktive, men disse vil løbende blive fjernet. Bestyrelsen modtager meget gerne

kommentarer og forslag til ændringer omkring udseende og indhold på

lundemosegaard@lundemosegaard.dk


Den 5.oktober 2017

Hjemmesiden "lundemosegaard.dk" skifter web hotel og bliver omlagt, derfor har siden ændret udseende. der kan være links og sider der ikke virker under omlægningen


Den 27. december 2016

Fra nogle af grundejerforeningens medlemmer er vi blevet informeret om, at de har anmeldt, at der er rotter i vores område, som omfatter Lundemosen, Storeholm og Lilleholm.

Rotterne kom fra en nedbrudt kloak på Lundemosen og i området mellem SFO’en og Lundemosen, samt i en have på Storeholm og omkring skolens boldbane. Kommunens rottefænger blev tilkaldt i alle tilfælde. Vi skal derfor henstille til vores medlemmer at være opmærksom på rottebesøg på grunden, og at  - haveaffald, nedfaldsfrugt, osv., afleveres til affaldsordningen, så dette ikke er en fødekilde til rotterne.  - foder til kæledyr høns, mv., opbevares ansvarligt, så rotterne ikke har adgang til dette.

 

Vi har informeret de omkring liggende grundejerforeninger og Greve kommune, så vi håber, at de omkringliggende grundejerforeninger giver tilsvarende orientering og opfordring til deres medlemmer

 

Den 21. april 2016

Greve Vandværk er gået i gang med at udskifte alle vandmålere i forsyningsområdet til fjernaflæste målere. Vi forventer at udskifte ca. 3000 vandmålere i år 2016. Vi forventer, at vandmålerne i din grundejerforenings område bliver udskiftet i juni måned. Et par uger inden udskiftningen bliver de enkelte husstande adviseret via et husstandsomdelt brev.

 

Info fra vandværket kan hentes her