Offentlige bestemmelser

Offentlige bestemmelserRegler for parkering kan findes her og på Greve Kommunes hjemmeside. www.greve.dk


eller du kan hente parkeringsbekendtgørelsen her

 

Angående husnumre henvises der til Greve Kommunes hjemmeside.

 

Angående hegn omkring ejendomme henvises der til de vedlagte deklarationerne og Greve Kommunes hjemmeside  Greve Kommunes hjemmeside er: www.greve.dk .

 

Regulativ (modtaget 18/10-09) for vintervedligeholdelse og renholdelse for veje, stier og pladser  kan hentes her

 

Regler (modtaget 18/10-09) for optagelse af private fællesveje som offentlige kan hentes her

 

Regler for brug af brændeovne (modtaget 4/12-09) kan hentes her


Regler og lovgivning vedr. strejfende katte kan hentes her