Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af foreningens områder   

Vedligeholdelsesregler for optagelse af private fællesveje som offentlige kan hentes her.

 

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse for veje, stier og pladser  kan hentes her.

Modtaget fra Kommunen den 18/10-09.


Vedligeholdelsesplan for grønne områder kan hentes her


Vedligeholdelseskort kan hentes her


Regler for snerydning: 


Der skal snarest muligt ryddes for sne efter snefald og du skal sørge for, at det ikke er glat ud for ejendommen.


Der skal træffes foranstaltninger mod glat føre, ved snarest muligt efter førets indtræden at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat.

Sædvanligvis vil tidsrammen være kl. 7 morgen (søndage kl. 8) til kl. 22 aften

Se også Greve Kommunes hjemmeside