2018

Den 20. februar 2018

Irske og polske håndværkere i vores område


Hvis I får uanmodet besøg af håndværkere der tilbyder tagrensning, fliserensning, anlægsarbejde eller lignende, så er det vigtigt at sikre, at de er momsregistrerede i Danmark, og at man

får en skriftlig aftale om det de skal udføre samt pris. Momsregistreringen kan let kontrolleres på Skats hjemmeside.


Det ses ofte, at de ikke opsamler kemikalier, spildevand osv. og bortskaffer det i henhold til gældende regler – f.eks. ved flise rens og tag rens.


For en god ordens skyld skal vi også gøre opmærksom på ”Dørsalgsloven”:

Forbrugeraftaleloven eller Dørsalgsloven, egentlig Lov om visse forbrugeraftaler.

Loven fastslår, at erhvervsdrivende ikke må henvende sig uopfordret personligt eller telefonisk med henblik på at sælge varer.

Undtaget er dog salg af bøger, forsikringer, samt abonnementer på aviser, tidsskrifter og redningstjenester.

Den 12. januar 2018


Vi har den 12/1-2018 fået den triste nyhed, at vores tidligere grundejerforeningsformand Hasse Nielsen afgik ved døden d. 8. januar 2018, og blev bisat den 12. januar 2018.

Hasse var med i bestyrelsen for Grundejerforeningen fra 1989 og blev valgt til formand i 1993, en post han bestred indtil han forlod bestyrelsen i 2012.

Han var blandt initiativtagerne til at Mosede Fjernvarmeværk i 2003 blev omdannet til amba/andelsværk og overtaget af varmeaftagerne.

Med sin store viden og ihærdighed har Hasse været et stort aktiv for Grundejerforeningen Lundemosegaard og Mosede Fjernvarmeværk.

Vi sender de varmeste tanker til Hasses hustru Berit og hans familie.

Æret være Hasses minde.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Lundemosegaard

Bestyrelsen for Mosede Fjernvarmeværk