2017

Den 18. oktober 2017

Overflytningen til det nye web hotel er nu komplet. Der kan stadig være links, som ikke er

aktive, men disse vil løbende blive fjernet. Bestyrelsen modtager meget gerne

kommentarer og forslag til ændringer omkring udseende og indhold på

lundemosegaard@lundemosegaard.dk


Den 5.oktober 2017

Hjemmesiden "lundemosegaard.dk" skifter web hotel og bliver omlagt, derfor har siden ændret udseende. der kan være links og sider der ikke virker under omlægningen

Den 18. oktober 2017

Overflytningen til det nye web hotel er nu komplet. Der kan stadig være links, som ikke er

aktive, men disse vil løbende blive fjernet. Bestyrelsen modtager meget gerne

kommentarer og forslag til ændringer omkring udseende og indhold på

lundemosegaard@lundemosegaard.dk


Den 5.oktober 2017

Hjemmesiden "lundemosegaard.dk" skifter web hotel og bliver omlagt, derfor har siden ændret udseende. der kan være links og sider der ikke virker under omlægningen


Den 27. december 2016

Fra nogle af grundejerforeningens medlemmer er vi blevet informeret om, at de har anmeldt, at der er rotter i vores område, som omfatter Lundemosen, Storeholm og Lilleholm.

Rotterne kom fra en nedbrudt kloak på Lundemosen og i området mellem SFO’en og Lundemosen, samt i en have på Storeholm og omkring skolens boldbane. Kommunens rottefænger blev tilkaldt i alle tilfælde. Vi skal derfor henstille til vores medlemmer at være opmærksom på rottebesøg på grunden, og at  - haveaffald, nedfaldsfrugt, osv., afleveres til affaldsordningen, så dette ikke er en fødekilde til rotterne.  - foder til kæledyr høns, mv., opbevares ansvarligt, så rotterne ikke har adgang til dette.

 

Vi har informeret de omkring liggende grundejerforeninger og Greve kommune, så vi håber, at de omkringliggende grundejerforeninger giver tilsvarende orientering og opfordring til deres medlemmer

 

Den 21. april 2016

Greve Vandværk er gået i gang med at udskifte alle vandmålere i forsyningsområdet til fjernaflæste målere. Vi forventer at udskifte ca. 3000 vandmålere i år 2016. Vi forventer, at vandmålerne i din grundejerforenings område bliver udskiftet i juni måned. Et par uger inden udskiftningen bliver de enkelte husstande adviseret via et husstandsomdelt brev.

 

Info fra vandværket kan hentes her