2015


Den 2. november 2015


Vejbelysning


Her kan du læse, hvor du kan henvende dig, hvis der mangler lys på veje og stier eller i signalanlæg. http://www.greve.dk/borger/by-og-trafik/veje-og-stier/vejbelysning/

Greve Kommune har ansvaret for belysnings- og signalanlæg på veje og stier.


I Greve Kommune er der over 14.000 lamper. ELTEL Networks vedligeholder belysningen på kommunale og private veje og stier, mens kommunen vedligeholder belysningen i tunnellerne.

 

Hvor skal du henvende dig, når der er fejl på gadebelysning,

belysning i tunneller og signalanlæg?


Gadebelysning:

Send en mail på  DK-vagt@eltelnetworks.com, eller kontakt ELTEL Networks, Teknisk Hotline på tlf. 8813 5292. Der er åben 24 timer i døgnet, alle dage i ugen og 365 dage om året. Observerer du en fejl, hvor der er risiko for stød eller er hele områder uden lys, så kontakt altid Teknisk Hotline på tlf. 8813 5292.

 

Belysning i tunnellerne og defekte signalanlæg:

Kontakt Center for Teknik og Miljø, Vej- og Landskabssektionen på email VLM@greve.dk

på tlf. 4397 9797.  Uden for normal arbejdstid skal defekte signalanlæg anmeldes til

Politiet på tlf. 4615 1448. 


Ændring af belysning på private veje og stier 


Hvis du eller grundejerforeningen ønsker, at der opsættes nye lamper på jeres veje eller stier, skal du henvende dig til Greve Kommune, som i samarbejde med ELTEL Networks udarbejder projektet og beregner anlægs- og driftsudgifterne for anlægget.

 

Kommunen betaler ikke udgifterne til anlæg af vejbelysning på de private fællesveje og stier. 

Med venlig hilsen

Jan Toudal

Lundemosen 7

2670  Greve

Danmark

 

Den 11. Februar 2015

 

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tjekke nabohjælps hjemmeside  www.nabohjælp.dk/TilmeldGratis

 

Den 5. Januar 2015

I forbindelse med det omdelte girokort (kontingentbetaling) er der opstået en fejl. Det første felt skal/kan ikke udfyldes. I det sidste felt skal bindestregen fjernes så nummeret

bliver "7219059". I feltet "bemærkninger" skal der f. eks. skrives kontingent. Mvh Kasseren Karsten Høyby, Lundemosen 31, tlf. 20 73 13 78