2012


Den 20. november 2012 

Gartneren meddeler, at nye vejtræer på Storholm og Lundemosen vil blive plantet sidst i november.

  

Den 1. maj 2012 

Vejtræerne på Storeholm stamvej er fjernet og der er foretaget rodfræsning. Nye træer vil blive plantet efteråret 2012.

   

Den 23. februar 2012 

På den ekstraordinære generalforsamling, afholdt 8. februar 2012, blev forslag til aftale, omkring  vejtræer, godkendt. Vi returnerede straks aftalen, til GK. i underskrevet stand. Den 21. februar 2012 modtog vi Kommunens godkendelse. Aftalen kan hentes her.   


Den 31. januar 2012 

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, den 8. februar 2012 kl. 19.00, på Hedelyskolen kan en ruteplan hentes her. Derudover vil vi opsætte pile på skolen som viser vej til lokalet.   


Den 29. januar 2012

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling den 8. februar 2012 inkl. bilag kan hentes under generalforsamlinger.