2011

- Så risikerer man jo at pågrave vores ledningsanlæg. Og det kan jo give forstyrrelser på nettet. Altså man kan få afbrydelser i strømmen.


- Det kan i den grad påvirke både dig selv og dine naboer, og er man rigtig uheldig, så kan det også give skader inde i husene på elinstallationerne, siger Christian Bækker, der fortæller, at den der graver også risikerer at få stød. 


Den 19. marts 2011 

Hver opmærksom på, at der for tiden kører en grå varevogn rundt i området, som tilbyder fliselægning, med engelske nummerpladder.  


Den 10. februar 2011   

Vejtræer

Til orientering har vi endnu ikke modtaget et udkast til ny aftale mellem Greve Kommune og Lundemosegaard. Vi håber at kunne præsentere et aftaleforslag på den kommende generalforsamling.  

Den 6. december 2011

Vejtræer Vi modtog en e-mail, fra Greve Kommune, den 29. november 2011 med et vedhæftet forslag til aftale om overtagelse af vejtræerne. På generalforsamlingen den 4. april 2011 lovede vi, at denne aftale skal godkendes på en ekstra ordinær generalforsamling. Vi vil derfor snarest indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling. Til orientering kan bestyrelsen godt godkende aftalen. E-mailen kan hentes her og aftalen kan hentes her.   


Den 12. oktober 2011 

Vi modtog er brev fra Greve Kommune, som oplyser at i den kommende tid vil Elluftledninger blive udskiftet med El- kabler i jorden. Brevet er dateret 10. oktober 2011 og kan hentes her.


Den 30. juni 2011

Pas på når postkassen skal i jorden

 

Den 30. jun. 2011 

10.33 Trekanten

I løbet af i år skal mange flytte deres postkasse ud til vejen, og det kan godt give

uforudsete problemer

.

Den nye postkasselov dikterer, at alle der bor i hus inden nytår skal sørge for, at postkassen står i skel.

 

Mange hænger postkassen på en pæl - men tænk dig om før du graver huller i jorden, lyder rådet fra el-installatør Christian Bækker fra Tre-For.

 

- Når man graver i jorden ud mod offentlig vej, så vil man ofte finde ledningsanlæg i jorden, og det er forbundet med stor fare at pågrave dem.

 

Ledninger er en halv meter nede Der er forskel på hvor dybt ledninger og kabler ligger nede i jorden, men Tre-Fors ligger typisk 50 centimeter under overfladen eller længere nede.

 

Christian Bækker råder alle der skal grave ved skel til at søge de nødvendige ledningsoplysninger på Tre-for elnets hjemmeside først. Her kan man finde oplysninger om, hvad der er gravet ned af ledninger - og hvor de er. Hvis man ikke gør det, kan det gå rigtig galt.