2008Den 3. december 2008

Oversvømmelser i Greve Kommune

I sommer blev Birgit Paludan fra Forsyningsvirksomheden interviewet af DR Undervisning i forbindelse med en udsendelsesrække, der bl.a. skulle sætte spot på klimaforandringer og konsekvenserne heraf.

 

Resultatet blev en udsendelse, som ligger online her. Udsendelsen sendes tillige flere gange og på skiftende tidspunkter på DR1 i denne uge.

 

Alt i alt tegner udsendelsen et ganske godt billede af, at kommunen har taget sidste års oversvømmelser alvorligt og bl.a. sikret Godsparken langt bedre end hidtil. Og det kan vi, der bor i netop dette område, ikke tillade os at være helt utilfredse med.

 

Men se udsendelsen og døm selv..


Den 15. oktober 2008

Vær opmærksom på, at der ikke må opsættes hegn som ikke er levende hegn. Dvs. f.eks. træ hegn. De skal stå inde på egen grund. Se vore deklarationer og spørg kommunen og få deres accept hvis der er tvivl. Hvis ikke i har Kommunens accept kan det gå helt galt og jeres investering på hegnet vil være spildte.


Den 17. juli 2008 

Forsyningsafdelingen har oplyst følgende:


Målerne i Lundemosen er i fuld gang. De vil blive brugt til at udarbejde en model, som skal give forslag til tiltag i Lundemosen, så vi sikrer serviceniveauet på regnvandssystemet - også i fremtiden (klimatilpasning). Modellen bliver opbygget i efteråret og rapporteringen vil foreligge ultimo 2008/primo 2009.

 

Den 17. maj 2008 

Miljøministreret er klar med lovforslag omkring brændeovne. Hvis lovforslaget bliver vedtaget kan man få kr. 4000 skattefrit til nedlæggelse eller lukning af brændeovnen. I kan hente forslaget her.


Den 8. april 2008

Projekt 8-tallet blev vedtaget på byrådsmødet den 1. april 2008. Det er planlagt at udbygge eller forbedre 8-tallets funktion i november 2009. Herefter skulle risikoen for oversvømmet huse omkring 8-tallet blive blive langt mindre.


Den 31. marts 2008 

Kommunen anvender nu damp til fjernelse af ukrudt langs kantstenene og er i gang med, at fylde kanterne op på Lundemosens stamvej med asfalt.


Den 13. marts 2008

Gruppen for Vand i Greve har drøftet og besluttet, baseret på en ide fra K. Hasse Nielsen,

Lundemosen 63, at udarbejde et katalog, der indeholder de grundejerforeninger, der blev berørt af oversvømmelserne i bla. juli måned 2007.


Den 21. januar 2008

Angående oversvømmelser i Greve Kommune er der nu en rapport fra DTU med en uhørt skarp kritik af Greve Kommune. Rapporten kan hentes på www.vandigreve.dk